Život by mohl být tak krásný - Deník Ruth Maierové

Workshopy pro studenty k výstavě PŘETNUTÉ ŽIVOTY & ARCHY RODINY RODINY MAIER nyní vzhledem k panující situaci probíhají online, a to od 27. ledna do 9. května 2021 ve spolupráci s Vilou Low-Beer v Brně (pobočkou Muzea Brněnska). Program je založený na práci s úryvky z deníku Ruth Maierové, reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. 

V návaznosti na RVP je program koncipován pro:

II. stupeň ZŠ

  • Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
  • Doplňující vzdělávací obory: Dramatická výchova, Etická výchova
  • Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Studenty SŠ

  • Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (ČJ a literatura), Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis)
  • Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

Workshop trvá 45 minut a koná se zdarma
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu pruvodci@vila.muzeumbrnenska.cz.

Rm-denik-workshop

Reference

27. 2. 2021 Slezské gymnázium Opava

Workshop nás zasáhl mnohem více, než jsme předpokládali. Práce s úryvky deníku coby historickým pramenem pro nás byla zajímavá a obohacující. Mnoho žáků také vyjádřilo zájem o hlubší prostudování deníků Ruth Maierové.

21. 2. 2021 Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

Bylo opravdu zajímavé nahlížet do pocitů dívky během druhé světové války. Zaujalo mě, že pro devatenáctiletou Ruth bylo nemožné odjet z Rakouska, protože věkem byla nevhodná na práci v zahraničí, kde by se zachránila jako maminka, a na záchranné kindertransporty už byla stará. Jsem ráda, že jsem se mohla workshopu zúčastnit.

Celkem mně překvapilo, že mě Deník Ruth zaujal o trochu víc, než Deník Anne Frankové, a to jsem viděla i film Anne Franková, kdežto u Ruth Maierové jsem četla jenom pár úryvků z deníku. Přijde mi, že Ruth vnímala tu válku už víc dospěle, ale to bude asi tím, že byla starší než Anne. Workshop mě moc bavil. Bavilo mě plnit ty úkoly a četba úryvků z deníku.

Jsem ráda, že jsem osobnost Ruth Maierové mohla poznat lépe pomocí jejích deníků, i když to byly pouze útržky. Přišlo mi zajímavé, že jsme dělali aktivity, které nás mohly na chvíli postavit na její místo.

Partneři