Kniha jako komiks

V současné době pracujeme na přípravách nutných k realizaci komiksu. Rádi bychom, aby projekt s názvem Ruth Maier Komiks (RMK) promlouval především k mladým lidem ve věku 12-25 let, aby je dokázal vtáhnout do předválečné a válečné atmosféry a aby v nich probudil touhu po dalším objevování. 

Partneři