Kniha jako komiks

Zde vás budeme informovat o připravovaném komiksovém vydání knihy Deník Ruth Maierové.

Projekt s pracovním názvem RMK (Ruth Maier Komiks) zatím pracuje s rozpočtovým cílem cca € 20.000,-

a zároveň:

I. musí mluvit ke generaci 12-25 let, tomu je nutno podřídit veškeré další atributy!

II. musí zahrnovat 3 oblasti životních etap RM: Žarošice, Rakousko, Norsko

III. musí by být realizován jako česko-rakousko-norský, vydání by mělo jít na trh ve všech 3 státech najednou ke dni 10. listopadu 2025