Přetnuté životy & Archy rodiny Maier

Dvojvýstava o osudu Ruth Maierové, židovské dívky s moravskými kořeny, a příběhu její rodiny. Ruth Maier není tak známá jako Anne Franková, ale i ona si vedla podrobné deníky reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. Narodila se v listopadu 1920 ve Vídni, její otec pocházel ze Žarošic a část širší rodiny žila v Brně. Deníky si vedla v letech 1933-1942, odráží se v nich její osobní pocity, kažodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO - Memory of the World – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech.

Deník Ruth Maierové poprvé vyšel v českém předkladu v lednu 2021, osudy Ruth a její rodiny přibližuje také putovní výstava, která bude prezentována na různých místech republiky. Na jaře 2021 ji bude hostit Vila Löw-Beer v Brně. Vzhledem k současné situaci zatím proběhla pouze e-vernisáž ke 100. výročí narození Ruth Maierové:

Aktuality můžete sledovat na facebookové stránce Ruth Maier & Archy rodiny Maier.