Přetnuté životy & Archy rodiny Maier

Dvojvýstava o osudu Ruth Maierové, židovské dívky s moravskými kořeny, a příběhu její rodiny. Ruth Maier není tak známá jako Anne Franková, ale i ona si vedla podrobné deníky reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. Narodila se v listopadu 1920 ve Vídni, její otec pocházel ze Žarošic a část širší rodiny žila v Brně. Deníky si vedla v letech 1933-1942, odráží se v nich její osobní pocity, kažodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO - Memory of the World – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech.

Deník Ruth Maierové poprvé vyšel v českém předkladu v lednu 2021, osudy Ruth a její rodiny přibližuje také putovní výstava, která bude prezentována na různých místech republiky. Na jaře 2021 ji bude hostit Vila Löw-Beer v Brně. Vzhledem k současné situaci zatím proběhla pouze e-vernisáž ke 100. výročí narození Ruth Maierové.

Vilem-r  

LEKCE PRO  BUDOUCNOST

"Osudy naší rodiny jsou příkladem toho, jak rodinná soudržnost, láska a přátelství mohou pomoct překonat bariéry náboženských, rasových, ideologických a národnostních rozdílů, jak je důležité posuzovat každého a každou událost ve všech souvislostech, nejen v černobílém vidění. Naši rodinu postihlo pronásledování za éry nacismu pro její židovské kořeny a vzápětí byla rodina vystavena perzekuci ze strany Čechů pro své německé kořeny. Jako potomek rodiny Maierovy chápu jak slova norského premiéra Jense Stoltenbergera, který se na příkladu deportace Ruth Maierové omluvil za účast Norů na holocaustu, tak slova prezidenta Václava Havla, když se omluvil za vyhnání Němců. Nejen příběhy obětí, ale i osudy přeživších, nám poskytují zásadní lekce pro budoucnost."

VILÉM REINÖHL, potomek rodiny Maierovy